خانه / محصولات

محصولات

فرازهایی از کتاب «عادت هشتم» اثر استقان کاوی

فرازهایی از کتاب «عادت هشتم» اثر استقان کاوی برای اینکه به واقع گوش بدهید، باید به فراسوی زندگی خود بروید، باید از محدوده معیارهای سنجش خود بیرون بیائید، باید ارزش‌های مورد باورتان را کنار بگذارید و از قضاوت و داوری دست بکشید. این مهارتی است که بندرت شاهد آن هستیم …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir